Wolontariat szkolny to bezinteresowne zaangażowanie społeczności szkoły, na rzecz potrzebujących. Staramy się, aby nasi uczniowie byli pełni pasji i zaangażowania, kierowali się wrażliwością i troską o drugiego człowieka.

Wolontariat stwarza okazję do wyszukiwania autorytetów i budowy świata wartości oraz w szukaniu pożytecznej formy spędzania czasu wolnego. Istotnym wymiarem pracy koła wolontariatu będą działania podejmowane we współpracy z hospicjum dla dzieci Formuła Dobra, Stowarzyszeniem Wyjdź poza swój świat, parafią Św. Karola Boromeusza - świetlicą środowiskową dla dzieci.

W roku szkolnym 2023/24 w Kole Wolontariatu działa 30 uczniów pod opieka p. Aleksandry Paluch i p. Edyty Markowskiej.

1. Prace wolontariuszy koordynuje szkolny opiekun wolontariatu.
2. Wolontariusze realizują zadania w różnych obszarach , systematycznie i rzetelnie przez cały rok szkolny:
- praca na rzecz społeczności szkolnej, zlecona przez opiekuna wolontariatu
- wykonywanie rękodzieła na rzecz organizacji pożytku publicznego , z którymi współpracuje szkoła. Zadania te zleca opiekun wolontariatu.
- propagowanie idei wolontariatu wśród społeczności szkolnej
- udział w akcjach ogłoszonych przez opiekuna wolontariatu
3. Obowiązkiem wolontariuszy jest dokumentowanie na bieżąco swej działalności w Dzienniku Wolontariusza
4. Wolontariusze dostarczają uzupełniony Dziennik Wolontariusza w terminach : do 30.01 i do 31.05
5. Warunkiem uzyskania wpisu o działalności wolontaryjnej na świadectwie ukończenia szkoły , jest systematyczna praca w wolontariacie przez co najmniej 1 rok.

4 grudnia Dzień Wolontariatu - odbędą się warsztaty dla wolontariuszy z naszej szkoły. Będziemy gościć Panią z Hospicjum dla Dzieci „Formuła Dobra”

Po raz kolejny nasza szkoła uczestniczyła w przedświątecznej akcji „Aniołkowe Granie”. W tym roku zbieraliśmy 596,82 zł. Do dzieci z rodzin zastępczych trafią karty podarunkowe i słodycze.

Dziękujemy!

Szanowni Państwo 
Słodycze dla Hospicjum „Formuła Dobra”, prezenty w pudełku od butów dla bezdomnych Brata Alberta zostały dzisiaj oddane....
Zrobiliśmy to !!! To się w głowie i aucie nie mieści wink
Po dwutygodniowej akcji udało się nam spełnić życzenia wielu potrzebujących ludzi i umilić świąteczną porę roku dzieciom z hospicjum.

Wolontariat SP30 organizuje zbiórkę mokrych chusteczek na rzecz Domowego Hospicjum dla dzieci we Wrocławiu. Akcja trwa cały rok szkolny.

Wolontariusze naszej szkoły organizują zbiórki:

* rzeczy papierniczych dla dzieci ze świetlicy środowiskowej w parafii św. K. Boromeusza przy ul. Kruczej. Akcja trwa do końca kwietnia.

mokrych chusteczek dla dzieci z hospicjum „ Formuła Dobra” Akcja trwa do końca roku szkolnego.

Akcja pod hasłem „Światełko pamięci” trwać będzie w naszej szkole od 31.10. 2023r. do 17.11.2023r.

W grudniu uczniowie naszej szkoły zaangażowali się w wykonanie kartek bożonarodzeniowych dla ludzi w kryzysie bezdomności. Dzieci z klas młodszych wykonywały kartki w domu, a uczniowie klas starszych w szkole, w ostatnim dniu przed świętami na warsztatach bożonarodzeniowych. Akcja zakończyła się sukcesem, mieliśmy do przekazania kilkadziesiąt kartek.

Miło nam poinformować, że świąteczna akcja " Aniołkowe Granie" została zakończona pełnym sukcesem. Uzbieraliśmy kwotę 551,50 zł, która zostalł przeznaczona na ufundowanie voucherów do galerii Wroclavia dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych. Chociaż niektóre dziecięce marzenia zostaną spełnione, i to dzięki iście anielskiej dobroci naszych Uczniów oraz ich Rodziców. Serdecznie dziękujemy  za Państwa ofiarność i dobre serca. W tym Nowego Roku 2023 życzymy Państwu radości, spokoju i zdrowia oraz dużo dobroci od innych ludzi.

Nasz wolontariat prężnie działa!

10 października zakończyliśmy zbiórkę rzeczy codziennego użytku dla Ukrainy, 4 listopada zbiórkę książek dla Dzieci z Hospicjum. Rzeczy zostały przekazane w potrzebujące miejsca. Wszystkim darczyńcom bardzo serdecznie dziękujemy za hojne serca.
W tej chwili trwa akcja „ Grosz do grosza” liczymy na Wasze wsparcie:)

Szanowni Państwo,

Miałam zaszczyt otrzymać od pana Prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka podziękowania za zaangażowanie w akcje charytatywne na rzecz pomocy uchodźcom wojennym z Ukrainy. Dziękuję wszystkim zaangażowanym w działania, Nauczycielom, Uczniom, Rodzicom i Pracownikom naszej szkoły.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 30
Beata Misiak

Fundacja Latarnia - Chrześcijański Dom "Zatoka Pereł" - złożyła podziękowania naszej szkole za wsparcie i przekazane dary dla podopiecznych fundacji. Do podziękowań dla Rodziców i Uczniów również my się przyłączamy.

Oryginalny post na stronie Facebook fundacji znajduje się tutaj.

Drodzy Rodzice, Uczniowie i Nauczyciele!

Serdecznie dziękujemy Wam Wszystkim za zaangażowanie i pomoc w przeprowadzeniu akcji "Kanapki dla uchodźców". 10 marca w naszej szkole podczas lekcji religii, w świetlicy szkolnej oraz w klasach młodszych Uczniowie wraz z Nauczycielami szykowali kanapki, które przeznaczone były dla przyjeżdżających do Wrocławia uchodźców z Ukrainy.