Wolontariat szkolny to bezinteresowne zaangażowanie społeczności szkoły, na rzecz potrzebujących. Staramy się, aby nasi uczniowie byli pełni pasji i zaangażowania, kierowali się wrażliwością i troską o drugiego człowieka.

Wolontariat stwarza okazję do wyszukiwania autorytetów i budowy świata wartości oraz w szukaniu pożytecznej formy spędzania czasu wolnego. Istotnym wymiarem pracy koła wolontariatu będą działania podejmowane we współpracy z hospicjum dla dzieci Formuła Dobra, Stowarzyszeniem Wyjdź poza swój świat, parafią Św. Karola Boromeusza - świetlicą środowiskową dla dzieci.

W roku szkolnym 2021/2022 w kole wolontariatu działa 35 wolontariuszy pod opieką pani Aleksandry Paluch i Edyty Markowskiej.

Zrealizowane akcje:

  • wrzesień - zbiórka plecaków dla sióstr zakonnych w Kamerunie
  • październik - zbiórka środków czystości dla hospicjum Formuła Dobra