Wolontariat szkolny to bezinteresowne zaangażowanie społeczności szkoły, na rzecz potrzebujących. Staramy się, aby nasi uczniowie byli pełni pasji i zaangażowania, kierowali się wrażliwością i troską o drugiego człowieka.

Wolontariat stwarza okazję do wyszukiwania autorytetów i budowy świata wartości oraz w szukaniu pożytecznej formy spędzania czasu wolnego. Istotnym wymiarem pracy koła wolontariatu będą działania podejmowane we współpracy z hospicjum dla dzieci Formuła Dobra, Stowarzyszeniem Wyjdź poza swój świat, parafią Św. Karola Boromeusza - świetlicą środowiskową dla dzieci.

W roku szkolnym 2021/2022 w kole wolontariatu działa 35 wolontariuszy pod opieką pani Aleksandry Paluch i Edyty Markowskiej.

Zrealizowane akcje:

  • wrzesień - zbiórka plecaków dla sióstr zakonnych w Kamerunie
  • październik - zbiórka środków czystości dla hospicjum Formuła Dobra

oraz wiele innych pomocnych akcji:

  • Akcja Góra grosza
  • Akcja pluszaki dla dzieci w szpitalach
  • Udział w Aniołkowym Graniu - wspieranie rodzin zastępczych
  • Zbieranie słodyczy dla dzieci z ośrodka w Jaszkotlu
  • Świąteczna Makrama dla starszych osób z Hospicjum

Fundacja Latarnia - Chrześcijański Dom "Zatoka Pereł" - złożyła podziękowania naszej szkole za wsparcie i przekazane dary dla podopiecznych fundacji. Do podziękowań dla Rodziców i Uczniów również my się przyłączamy.

Oryginalny post na stronie Facebook fundacji znajduje się tutaj.

Drodzy Rodzice, Uczniowie i Nauczyciele!

Serdecznie dziękujemy Wam Wszystkim za zaangażowanie i pomoc w przeprowadzeniu akcji "Kanapki dla uchodźców". 10 marca w naszej szkole podczas lekcji religii, w świetlicy szkolnej oraz w klasach młodszych Uczniowie wraz z Nauczycielami szykowali kanapki, które przeznaczone były dla przyjeżdżających do Wrocławia uchodźców z Ukrainy.

Wolontariat szkolny pragnie podziękować wszystkim Uczniom, Rodzicom oraz Nauczycielom naszej szkoły, za serce okazane podczas zbiórki darów na projekt "Aniołkowe granie", do hospicjum dla dzieci oraz dla Zakładu Opiekuńczego w Jaszkotlu.