Wolontariat szkolny to bezinteresowne zaangażowanie społeczności szkoły, na rzecz potrzebujących. Staramy się, aby nasi uczniowie byli pełni pasji i zaangażowania, kierowali się wrażliwością i troską o drugiego człowieka.

Wolontariat stwarza okazję do wyszukiwania autorytetów i budowy świata wartości oraz w szukaniu pożytecznej formy spędzania czasu wolnego. Istotnym wymiarem pracy koła wolontariatu będą działania podejmowane we współpracy z hospicjum dla dzieci Formuła Dobra, Stowarzyszeniem Wyjdź poza swój świat, parafią Św. Karola Boromeusza - świetlicą środowiskową dla dzieci.

W roku szkolnym 2022/23 w Kole Wolontariatu działa 30 uczniów pod opieka p. Aleksandry Paluch i p. Edyty Markowskej.

1. Prace wolontariuszy koordynuje szkolny opiekun wolontariatu.
2. Wolontariusze realizują zadania w różnych obszarach , systematycznie i rzetelnie przez cały rok szkolny:
- praca na rzecz społecznosci szkolnej, zlecona przez opiekuna wolontariatu
- wykonywanie rękodzieła na rzecz organizacji pożytku publicznego , z którymi współpracuje szkoła. Zadania te zleca opiekun wolontariatu.
- propagowanie idei wolontariatu wśród społeczności szkolnej
- udział w akcjach ogłoszonych przez opiekuna wolontariatu
3. Obowiązkiem wolontariuszy jest dokumentowanie na bieżąco swej działalności w Dzienniku Wolontariusza
4. Wolontariusze dostarczają uzupełniony Dziennik Wolontariusza w terminach : do 30.01 i do 31.05
5. Warunkiem uzyskania wpisu o działalności wolontaryjnej na świadectwie ukończenia szkoły , jest systematyczna praca w wolontariacie przez co najmniej 1 rok.

5 grudnia Dzień Wolontariatu - odbędą się warsztaty dla wolontariuszy z naszej szkoły. Będziemy gościć Pana z Hospicjum dla Dzieci „ Formuła Dobra”