HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

Rok Szkolny 2023/2024

 

TERMIN GŁÓWNY

POLSKI – – godz. 

Matematyka – – godz.

OBCY NOWOŻYTNY –  – godz.

 

TERMIN DODATKOWY

POLSKI – – godz. 

Matematyka –  – godz.

OBCY NOWOŻYTNY – – godz. 

 

TERMIN OGŁOSZENIA WYNIKÓW EGZAMINU

.

 

TERMIN WYDANIA ZDAJĄCYM ZAŚWIADCZEŃ

.