HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

Rok Szkolny 2023/2024

 

TERMIN GŁÓWNY

POLSKI –14 maja  godz. 09:00

      Matematyka – 15 maja godz. 09:00

OBCY NOWOŻYTNY – 16 maja  godz.09:00

 

TERMIN DODATKOWY

POLSKI – 10 czerwca  godz. 09:00 

Matematyka – 11 czerwca godz. 09:00

OBCY NOWOŻYTNY – 12 czerwca godz. 09:00

 

TERMIN OGŁOSZENIA WYNIKÓW EGZAMINU

3 lipca 2024

 

 

TERMIN WYDANIA ZDAJĄCYM ZAŚWIADCZEŃ

3 lipca 2024