HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

Rok Szkolny 2022/2023

 

TERMIN GŁÓWNY

POLSKI – 23.MAJA 2023 r. (wtorek) – godz. 9.00

Matematyka – 24.MAJA 2023 r. (środa) – godz. 9.00

OBCY NOWOŻYTNY – 25.MAJA 2023 r. (czwartek) – godz. 9.00

 

TERMIN DODATKOWY

POLSKI – 12. CZERWCA 2023 r. (wtorek) – godz. 9.00

Matematyka – 13. CZERWCA 2023 r. (środa) – godz. 9.00

OBCY NOWOŻYTNY – 14.CZERWCA 2023 r. (czwartek) – godz. 9.00

 

TERMIN OGŁOSZENIA WYNIKÓW EGZAMINU

3 LIPCA 2023 R.

 

TERMIN WYDANIA ZDAJĄCYM ZAŚWIADCZEŃ

6 LIPCA 2023 R.