Przedmiot Wymagania edukacyjne dla klasy
Biologia/Przyroda

Klasa 4

Klasa 5

Klasa 6

Klasa 7

Klasa 8

Chemia Klasa 8
Edukacja dla bezpieczeństwa Klasa 8
Edukacja wczesnoszkolna

Klasa 1

Klasa 2

Klasa 3

Etyka Etap II
Fizyka

Klasa 7

Klasa 8

Geografia

Klasa 5

Klasa 6

Klasa 7

Klasa 8

Historia

Klasa 4

Klasa 5

Klasa 6

Klasa 7

Klasa 8

Informatyka

Klasa 4

Klasa 5

Klasa 6

Klasa 7

Klasa 8

J. angielski

Klasa 1

Klasa 2

Klasa 3

Klasa 4

Klasa 5

Klasa 6

Klasa 7

Klasa 8

J. niemiecki

Klasy 7-8

J. polski

Klasa 4

Klasa 5

Klasa 6

Klasa 7

Klasa 8

Matematyka

Klasa 4

Klasa 5

Klasa 6

Klasa 7

Klasa 8

Muzyka

Klasa 4-7

Religia

Klasy 1-3

Klasy 4-5

Klasa 6

Klasa 7

Klasa 8

Technika

Klasa 4

Klasa 5

Klasa 6

Wiedza o społeczeństwie Klasa 8
Wychowanie fizyczne Klasy 4-8