Opis alternatywny powinien przekazać treść ilustracji

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

 

Lp.

Data

Wydarzenie

1.

01.09.2021

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego.

2.

07.09.2021

Zebrania z rodzicami, spotkanie klasowych rad rodziców oraz wybór Rady Rodziców.

3.

15.09.2021

Rada Pedagogiczna zatwierdzająca plan pracy szkoły.

4.

01.10.2021

Sportowe pożegnanie lata i światowy dzień tabliczki mnożenia.

5.

13.10.2021

Pasowanie na ucznia klasy I.

6.

14.10.2021

Dzień Edukacji Narodowej - dzień bez zajęć dydaktycznych. (zajęcia opiekuńczo-wychowawcze)

7.

10.11.2021

Obchody Narodowego Święta Niepodległości, wieczornica.

8.

16.11.2021

Konsultacje dla rodziców.

9.

10.12.2021

Wystawienie proponowanych ocen za I półrocze.

10.

14.12.2021

Zebrania z rodzicami dotyczące proponowanych ocen za I półrocze.

11.

23 - 31.12.2021

Zimowa przerwa świąteczna.

12.

21.01.2022

Ostateczny termin wystawiania ocen za I półrocze.

13.

26.01.2022

Rada klasyfikacyjna klas I - VIII.

14.

31.01 - 13.02.2022

Ferie zimowe.

15.

16.02.2022

Rada plenarna - podsumowanie I półrocza.

16.

19.03.2022

Dzień Otwarty Szkoły.

17.

22.03.2022

Zebrania z rodzicami.

18.

14 - 19.04.2022

Wiosenna przerwa świąteczna.

19.

05.04.2022

Konsultacje z rodzicami.

20.

6.05.2022

Wystawienie proponowanych ocen końcoworocznych.

21.

10.05.2022

Zebrania z rodzicami dotyczące proponowanych ocen końcoworocznych.

22.

24. - 26.05.2022

Egzaminy klas VIII.

23.

01.06.2022

Szkolne obchody Dnia Dziecka.

24.

10.06.2022

Ostateczny termin wystawiania ocen za II półrocze.

25.

11.06.2022

Piknik “Razem możemy wszystko”.

26.

15.06.2022

Rada klasyfikacyjna klas I - III.

27.

20 - 23.06.2022

To był rok - zajęcia tematyczne podsumowujące rok pracy.

28.

23.06.2022

Pożegnanie klas VIII.

29.

24.06.2022

Uroczyste zakończenie roku szkolnego.

30.

27.06.2022

Rada plenarna - podsumowanie roku szkolnego.

31.

31.08.2022

Rada plenarna; organizacja roku szkolnego 2022/2023.

 

DNI USTAWOWO WOLNE OD PRACY

 

Lp.

Data

Wydarzenie

1.

01.11.2021 Wszystkich Świętych

2.

11.11.2021 Święto Niepodległości

3.

25 - 26.12.2021 Boże Narodzenie

4.

06.01.2022 Święto Trzech Króli

5.

03.05.2022 Święto Konstytucji Trzeciego Maja

6.

16.06.2022 Boże Ciało

 

DNI DODATKOWO WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

 

Lp.

Data

Wydarzenie

1.

14.10.2021 Dzień Edukacji Narodowej - zajęcia opiekuńczo - wychowawcze

2.

12.11.2021 Odpracowujemy 06.11.2021 (sobota)

3.

17.06.2022 Odpracowujemy 19.03.2022 (sobota)

4.

02.05.2022 Odpracowujemy 11.06.2022 (sobota)

5.

24-26.05.2022 Egzaminy klas VIII - zajęcia opiekuńczo - wychowawcze