Opis alternatywny powinien przekazać treść ilustracji

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2022/2023

 

Lp.

Data wydarzenia

Wydarzenie

1. 

01.09.2022 

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego.

2. 

06.09.2022 

Zebrania z rodzicami, spotkanie klasowych rad rodziców oraz wybór Rady Rodziców.

3. 

13.09.2022 

Rada Pedagogiczna zatwierdzająca plan pracy szkoły.

4. 

20.09.2022 

Dolnośląski Festwal Nauki w naszej szkole.

5. 

07.10.2022 

Sportowe pożegnanie lata i światowy dzień tabliczki mnożenia.

6. 

12.10.2022 

Pasowanie na ucznia klasy I.

7. 

14.10.2022 

Dzień Edukacji Narodowej - dzień bez zajęć dydaktycznych. (zajęcia opiekuńcze)

8. 

09.11.2022 

Obchody Narodowego Święta Niepodległości, wieczornica.

9. 

15.11.2022 

Konsultacje dla rodziców.

10. 

16.12.2022 

Wystawienie proponowanych ocen za I półrocze.

11. 

23. - 31.12.2022 

Zimowa przerwa świąteczna.

12. 

20.01.2023 

Ostateczny termin wystawiania ocen za I półrocze.

13. 

25.01.2023 

Rada klasyfikacyjna klas I - VIII.

14. 

31.01.2023 

Zebrania z rodzicami podsumowujące I półrocze.

15. 

08.02.2023 

Rada plenarna - podsumowanie I półrocza.

16. 

13.02. - 26.02.2023 

Ferie zimowe.

17. 

18.03.2023 

Dzień Otwarty Szkoły.

18. 

21.03.2023 

Konsultacje dla rodziców.

19. 

06. - 11.04.2023 

Wiosenna przerwa świąteczna.

20. 

12.05.2023 

Wystawienie proponowanych ocen końcoworocznych.

21. 

23. - 25.05.2023 

Egzaminy klas VIII.

22. 

01.06.2023 

Szkolne obchody Dnia Dziecka.

23. 

12.06.2023 

Ostateczny termin wystawiania ocen za II półrocze.

24. 

13.06.2023 

Zebrania z rodzicami podsumowujące II półrocze.

25. 

14.06.2023 

Rada klasyfikacyjna klas I - VIII.

26. 

17.06.2023 

Piknik “Razem możemy wszystko”.

27. 

21. - 22.06.2023 

To był rok - zajęcia tematyczne podsumowujące rok pracy.

28. 

22.06.2023 

Pożegnanie klas VIII.

29. 

23.06.2023 

Uroczyste zakończenie roku szkolnego.

30. 

26.06.2023 

Rada plenarna - podsumowanie roku szkolnego.

31. 

30.08.2023 

Rada plenarna; organizacja roku szkolnego 2023/2024.

 

DNI USTAWOWO WOLNE OD PRACY

 

Lp.

Data

Wydarzenie

1.

01.11.2022 Wszystkich Świętych

2.

11.11.2022 Święto Niepodległości

3.

25 - 26.12.2022 Boże Narodzenie

4.

06.01.2023 Święto Trzech Króli

5.

01.05.2023 Święto Pracy

6.

03.05.2023 Święto Konstytucji Trzeciego Maja

7.

08.06.2023 Boże Ciało

 

DNI DODATKOWO WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

 

Lp.

Data

Wydarzenie

1.

14.10.2022 Dzień Edukacji Narodowej - zajęcia opiekuńczo - wychowawcze

2.

31.10.2022 Odpracowujemy 22.10.2022 (sobota) – zajęcia lekcyjne

3.

02.05.2023 Odpracowujemy 18.03.2023 (sobota) – Dzień Otwarty Szkoły

4.

23-25.05.2023 Egzaminy klas VIII - zajęcia opiekuńczo - wychowawcze

5.

09.06.2023 Odpracowujemy 17.06.2023 (sobota) – Piknik Rodzinny „Razem możemy wszystko"