Opis alternatywny powinien przekazać treść ilustracji

Liga Klas jest formą konkursu dla klas IV-VIII, którego organizatorem jest Samorząd Uczniowski.

Celem rywalizacji jest zintegrowanie zespołów klasowych, zaangażowanie uczniów, motywacja do pracy pozalekcyjnej, wspólna zabawa na zasadach fair play. W każdym miesiącu jest inne zadanie do wykonania, które jest prezentowane na forum szkoły. Przyznawane są punkty od 1 do 6. Klasa, która w ciągu całego roku szkolnego zdobędzie najwięcej punktów, w nagrodę idzie na basen. Wyjście to finansowane jest przez Radę Rodziców.