1. Augustyn Justyna - edukacja wczesnoszkolna
 2. Banaś Sylwia – chemia
 3. Blecharz Mariusz - wychowanie fizyczne
 4. Brzezińska Małgorzata – matematyka, informatyka
 5. Bukowska Lidia – fizyka
 6. Chilmanowicz Agata – technika
 7. Chowański Mateusz – wychowanie fizyczne
 8. Ekert Jadwiga – język niemiecki
 9. Figiel Michalina – matematyka
 10. Grudniewska Maria – geografia
 11. Grzegorczyk Grażyna  wychowawca świetlicy
 12. Habuda Aleksandra – edukacja wczesnoszkolna
 13. Hałas Karolina - edukacja wczesnoszkolna
 14. Hryniewiecka-Dudek Grażyna - edukacja wczesnoszkolna
 15. Jaranowska Małgorzata – plastyka, wdż
 16. Jasińska Lidia - edukacja wczesnoszkolna
 17. Kaczkowska Ewa - pedagog
 18. Karaś Elżbieta – język angielski
 19. Kowal Alicja – religia
 20. Kozłowska Magdalena – wychowawca świetlicy, informatyka
 21. Łaba Małgorzata - matematyka
 22. Maćkowiak Magdalena – język polski
 23. Markowska Edyta – język angielski
 24. Matusz Michał – historia, wos
 25. Mazgaj Marta – wychowanie fizyczne
 26. Misiak Beata – język polski
 27. Ostryżniuk Jolanta – język polski, historia
 28. Paluch Aleksandra – religia, logopedia
 29. Pawlak Joanna – matematyka
 30. Przybyszewski Piotr – wychowawca świetlicy
 31. Rzyman Bartosz – muzyka
 32. Słowik Anna – edukacja wczesnoszkolna
 33. Sromek Dorota – informatyka
 34. Stachura Anna – wychowawca świetlicy
 35. Tama Ewa – biologia, przyroda
 36. Tomczak Piotr - psycholog
 37. Trzosek Katarzyna – psycholog
 38. Urbanek Małgorzata – edukacja wczesnoszkolna, etyka
 39. Zapałowska-Gieranin Ewa – biblioteka
 40. Żrałko Dorota – język polski, historia, etyka