HARMONOGRAM ZEBRAŃ/KONSULTACJI Z RODZICAMI

Godziny zebrań
Klasy I – III 16:30
Klasy IV – VIII 17:30


Godziny konsultacji
17:00 – 18:00

Lp. Data Temat
1. 06.09.2022 (wtorek) Zebranie rozpoczynające rok szkolny
2. 15.11.2022 (wtorek) Konsultacje
3. 31.01.2023 (wtorek) Zebranie podsumowujące I półrocze
4. 21.03.2023 (wtorek) Konsultacje
5. 13.06.2023 (wtorek) Zebranie podsumowujące II półrocze

Konsultacje odbywają się stacjonarnie, a w razie obostrzeń on-line. W przypadku konsultacji on-line odbywać się one będą poprzez MS Teams. Wówczas rodzic jest zobligowany zapisać się na rozmowę z nauczycielem w terminie przez niego wyznaczonym najpóźniej dwa dni przed spotkanie. do godziny 15.00. Dzień przed rozmową nauczyciel potwierdza umówienie spotkania, wysyłając rodzicowi poprzez dziennik Librus dokładną godzinę spotkania.

DODATKOWA DOSTĘPNOŚĆ NAUCZYCIELI - DYŻURY DLA UCZNIÓW I RODZICÓW

Każdy nauczyciel dostępny jest dodatkowo na dyżurze w każdym tygodniu w wybranym dniu oraz godzinie. Nauczyciele dostępni co drugi tydzień (zaznaczeni kolorem szarym) obecni są w następujących tygodniach:

  • Styczeń: 2 - 6.I, 16 - 20.I
  • Styczeń/Luty: 30.I - 3.II
  • Luty/Marzec: 27.II - 3.III
  • Marzec: 13 - 17.III, 27 - 31.III
  • Kwiecień: 10 - 14.IV, 24 - 28.IV
  • Maj: 8 - 12.V, 22 - 26.V
  • Czerwiec: 5 - 9.VI, 19 - 23.VI

Spotkania z nauczycielami w ramach dyżuru dla rodziców i uczniów odbywają się stacjonarnie w pokoju nauczycielskim, zgodnie z poniższym harmonogramem.

UWAGA: Nauczyciele nie prowadzą dyżurów w tygodniach, w których odbywają się konsultacje zgodnie z harmonogramem powyżej, tj. 14 - 18.XI. (konsultacje 15.11.2022) oraz 20 - 24.III. (konsultacje 21.03.2023).

Nauczyciel Dzień tygodnia Godzina
Augustyn Justyna  wtorek  10:35 - 11:35
Banaś Sylwia czwartek (co drugi tydzień) 15:25 - 16:25
Blecharz Mariusz piątek 8:30-9:30
Brzezińska Małgorzata poniedziałek 15:00 - 16:00
Bukowska Lidia czwartek (co drugi tydzień) 14:40 - 15:40
Chilmanowicz Agata poniedziałek (co drugi tydzień) 7:30 - 8:00
Chowański Mateusz wtorek 12:45 - 13:45
Ekert Jadwiga poniedziałek (co drugi tydzień) 17:45 - 18:45
Figiel Michalina

środa

piątek 

13:30 - 14:00

13:30 - 14:00

Grudniewska Maria wtorek
środa
13:30 - 14:00
13:30 - 14:00
Grzegorczyk Grażyna

wtorek

środa

15:30 - 16:00

12:00 - 12:30

Habuda Aleksandra poniedziałek 15:25 - 16:25
Hryniewiecka-Dudek Grażyna poniedziałek 07:00 - 08:00
Jaranowska Małgorzata poniedziałek 17:00 - 18:00
Jasińska Lidia wtorek 15:30 - 16:30
Kaczkowska Ewa wtorek 15:00 - 16:00
Karaś Elżbieta środa
piątek
8:25 - 8:55
7:30 - 8:00
Kowal Alicja czwartek 7:50 - 8:50
Kozłowska Magdalena czwartek
piątek
12:30 - 13:00
7:00 - 7:30
Maćkowiak Magdalena środa 13.30 - 14.30
Markowska Edyta czwartek 13:30 - 14:30
Matusz Michał wtorek 15:25 - 16:25
Mazgaj Marta    
Misiak Beata czwartek 15:30 - 16:30
Ostryżniuk Jolanta środa
piątek
7.30 - 8.00
15.30 - 16.00
Paluch Aleksandra czwartek 07.55 - 08.55
Przybyszewski Piotr poniedziałek 12:30 - 13:30
Rzyman Bartosz poniedziałek (co drugi tydzień) 15:30 - 16:30
Słowik Anna poniedziałek 15:30 - 16:30
Sromek Dorota piątek (co drugi tydzień) 16:15 - 17:15
Stachura Anna środa
czwartek
9:00 - 9:30
9:30 - 10:00
Tama Ewa wtorek 15:25 - 16:25
Tomaszewski Maciej piątek 7:55 - 8:55
Tomczak Piotr środa (co drugi tydzień) 15:30 - 16:30
Trzosek Katarzyna poniedziałek, czwartek 14:00 - 14.30
Urbanek Małgorzata poniedziałek 15:30 - 16:30
Zapałowska-Gieranin Ewa wtorek 14:00 - 15:00
Żrałko Dorota wtorek
czwartek
7:30 - 8:00
7:30 - 8:00