HARMONOGRAM ZEBRAŃ /KONSULTACJI Z RODZICAMI

Konsultacje odbywają się stacjonarnie, zgodnie z poniższym harmonogramem, a w razie obostrzeń on-line.

W przypadku konsultacji on-line odbywać się one będą poprzez MS Teams. Wówczas rodzic jest zobligowany zapisać się na rozmowę z nauczycielem w terminie przez niego wyznaczonym najpóźniej dwa dni przed spotkaniem do godziny 15.00. Dzień przed rozmową nauczyciel potwierdza umówienie spotkania, wysyłając rodzicowi poprzez dziennik Librus dokładną godzinę spotkania.

Data

Temat

07.09.2021 (wtorek)

Zebranie rozpoczynające rok szkolny.

16.11.2021 (wtorek)

Konsultacje.

14.12.2021 (wtorek)

Zebranie podsumowujące I półrocze.

22.03.2022 (wtorek)

Zebranie.

05.04.2022 (wtorek)

Konsultacje.

10.05.2022 (wtorek)

Zebranie podsumowujące II półrocze.