Fundacja Latarnia - Chrześcijański Dom "Zatoka Pereł" - złożyła podziękowania naszej szkole za wsparcie i przekazane dary dla podopiecznych fundacji. Do podziękowań dla Rodziców i Uczniów również my się przyłączamy.

Oryginalny post na stronie Facebook fundacji znajduje się tutaj.