W tej zakładce znajdują się potrzebne Wam informacje.
Zawsze możecie tutaj zajrzeć w poszukiwaniu informacji dotyczących sprawdzianu ósmoklasisty lub informacji związanych z Ligą Klas.

Egzaminy klas 8 odbędą się w dniach 24-26.05.2022.