W dniu 9 listopada w godzinach wieczornych odbył się w naszej szkole uroczysty apel - Wieczornica, upamiętniający odzyskanie przez Polskę niepodległości. Uczniowie z klas 1-8 pod opieką Pani Ani Słowik, Magdaleny Kozłowskiej, Barbary Trusz-Ciszek przygotowali piosenki poświęcone temu wydarzeniu, grupa taneczna wykonała tańce z flagami.

Wszystko w pięknej oprawie graficznej, którą również wykonali uczniowie podczas zajęć w świetlicy i na lekcjach plastyki. Organizacja apelu to doskonała okazja, dzięki której uczymy młodszych uczniów wrażliwości na piękno Ojczyzny, a starszym przypominamy o bliskich nam wszystkim wartościach.

Zapraszamy do galerii