Opis alternatywny powinien przekazać treść ilustracji

Szkoła Podstawowa nr 30 we Wrocławiu jest liderem międzynarodowej współpracy w programach edukacyjnych Unii Europejskiej takich jak : Socrates, Uczenie się przez całe życie, Erasmus+.

W 2018 r. otrzymaliśmy prestiżową Nagrodą Specjalną w konkursie EDUinspiracje organizowanym przez Fundację Rozwoju Sytemu Edukacji.

Od 14 lat realizujemy międzynarodowe projekty, które mają duży wpływ na życie naszej szkoły zarówno w zakresie dydaktyki jak i zadań opiekuńczo wychowawczych.

Od roku 2006 w ramach wymiany do zagranicznych szkół partnerskich pojechało 22 nauczycieli oraz 115 uczniów.

Gościliśmy 52 nauczycieli i 89 uczniów z 35 szkół z 15 państw UE i Turcji.

Od września 2020 uczestniczymy w dwóch nowych projektach,,Click safe. Surf smart. Be aware of what you share’’ oraz ,,Literally EUnited’’. Ich tematyka dotyczy rozwijania kompetencji cyfrowych, z naciskiem na czytanie w erze cyfrowej i bezpieczne używanie gadżetów elektronicznych oraz podnoszenie świadomości o e-uzależnieniach (smartfon, media społecznościowe, gry).

Udział w projektach pomaga uczniom w:

  • pozbyciu się stereotypów i przełamaniu barier,
  • poszerzeniu praktycznych umiejętności w zakresie stosowania technologii informacyjno- komunikacyjnych,
  • pogłębianiu umiejętności pracy w zespole, w tym w zespole międzynarodowym,
  • rozwijaniu umiejętności autoprezentacji,
  • doskonaleniu umiejętności negocjowania, dzielenia się doświadczeniem.