Deklaracja dostępności strony www.sp30.wroclaw.pl

Szkoła Podstawowa nr 30 we Wrocławiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.sp30.wroclaw.pl.

 • Data publikacji strony internetowej: 
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • 1. Część zamieszczonych na stronie plików nie jest dostępnych cyfrowo.
 • 2. Opublikowane zdjęcia/grafiki nie posiadają opisu alternatywnego.
 • 3. W filmach nie ma napisów dla osób niesłyszących i głuchych.
 • 4. Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej.
 • 5. Niektóre treści zostały opublikowane z grafikami, które zawierają tekst.
 • 6. Część dokumentów nie posiada prawidłowo wyedytowanej warstwy tekstowej zgodnej z zasadami formatowania tekstu z zakresu „dobrych praktyk redaktorskich” (wielkie litery, kolorowe czcionki, zbyt mały kontrast).

Wyłączenia

 • Struktura niektórych dokumentów nie daje możliwości ingerencji w treść.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Beata Misiak.
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 71 7986849

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 30 we Wrocławiu
 • Adres: Szkoła Podstawowa nr 30 we Wrocławiu
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 71 798 68 49

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Szkoły Podstawowej nr 30 we Wrocławiu znajduje się przy ulicy Zaporoskiej 28, 53-523 Wrocław. Budynek jest częściowo dostosowany do osób ze szczególnymi potrzebami. 
W obrębie 150 metrów znajduje się przystanek autobusowy. Brak wyznaczonych miejsc dla osób z niepełnosprawnością/opiekuna z dzieckiem. 
Do wejścia głównego prowadzi szeroka przestrzeń o nawierzchni asfaltowej. Przed wejściem jest zamontowany podjazd z obustronną poręczą.

Za drzwiami głównymi jest przedsionek. Za przedsionkiem, na tym samym poziomie, znajduje się portiernia z obecnym pracownikiem dyżurującym. Na parterze znajduje się toaleta dla osób z niepełnosprawnością. 

W budynku szkoły brak zainstalowanych urządzeń pozwalających na pokonanie różnicy poziomów. Klatki schodowe posiadają jednostronną poręcz. 

Na terenie szkoły brak informacji głosowych, pętli indukcyjnych oraz oznaczeń w alfabecie Braille’a lub w druku powiększonym dla osób słabowidzących. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
Szkoła Podstawowa nr 30 we Wrocławiu umożliwia wstęp do budynku osobie z psem asystującym.