O projekcie / About the project

Ogólnym celem projektu jest dyskusja i informowanie dzieci, rodzin i nauczycieli o bezpieczeństwie w Internecie. W dzisiejszych czasach ekran komputera, tabletu czy telefonu jest nieodłączną częścią naszego życia. Przyzwyczailiśmy się do wirtualnego wymiaru towarzyszącego nam każdego dnia w takim stopniu, że łatwo możemy przeoczyć ważne aspekty prywatności, ochrony danych osobowych oraz zagrożenia dla naszego zdrowia. Nie ma ucieczki od Internetu, oznaczałby ona jedynie oderwanie się od społeczeństwa. Chcemy więc zwiększać świadomość na temat pozytywnej strony Sieci, jednocześnie ostrzegając uczniów, nauczycieli i rodziców o wszechobecnych niebezpieczeństwach w cyfrowym świecie. Naszym celem jest poszerzenie świadomości zagrożeń i możliwości, jakie niosą za sobą urządzenia cyfrowe w naszych kieszeniach lub jak odłączyć się od wirtualnego świata i chronić swoją prywatność.

 

The project’s general objective is to discuss and inform children,families and teachers about safety on the internet. Nowadays,the computer,tablet,or phone screen makes an inevitable part of our lives.We have grown so used to the virtual dimension accompanying us every day,that we may overlook important aspects of data privacy and the risks of exposing our lives too much.Evidently,there is no escape from the Internet and escaping would only mean detaching from society.Instead,we want to raise awareness about the good,healty and positive side of the Web while warning students,teachers,and parents about the omnipresent dangers that exist in the digital realm.We want everyone to become more mindful of threats and opportunities that the digital devices in our pockets present or how to be able to disconnect from the virtual World and protect one’s privacy.

 

 

Regulamin Projektu Erasmus+ w SP30 we Wrocławiu

 

Produkty końcowe projektu:

Aktywności w ramach projektu:

 

Grudzień 2022 / December 2022

 • Działania ewaluacyjne

W grudniu w naszej szkole przeprowadzona została wśród uczniów i nauczycieli ewaluacja końcowa mobilności. Badanie dotyczyło m.in. świadomości społeczności szkolnej dotyczącej działań realizowanych w ramach projektu "Click safe, surf smart, be aware of what you share".

   

Uczniowie uczestniczący w wyjazdach zagranicznych w ramach Programu Erasmus+ opowiadali również innym uczniom o swoim udziale, zaangażowaniu w programie dzieląc się jednocześnie swoimi doświadczeniami.

 

Październik 2022 / October 2022

 

 • 13-15.10.2022 r. Dni Erasmusa / Erasmus Days

 

Wrzesień 2022 / September 2022

Wizyta w szkole partnerskiej w Giresun w Turcji  

Kolejny film z wizyty w Giresun w Turcji

 

Marzec / March 2022

Wizyta w szkole partnerskiej w Palermo

 

Przygotowanie kalendarza na rok 2022

 

Grudzień / December 2021

 • Nagranie świątecznych kolęd
 

Październik / October 2021

 • Wizyta w szkole partnerskiej w Chorwacji (Trogir) / Visiting partner school in Croatia (Trogir)

https://www.youtube.com/watch?v=S_235Eqe7KY&feature=youtu.be

 

Wrzesień / September 2021

 

Czerwiec / June 2021

 • Podsumowanie projektu. / Evaluation of the project process.

Maj / May 2021

 • Tradycyjne gry. / Traditional games.

Skakanie w gumę / Jumping rope

https://youtu.be/PW67MSJR428 

Gra w kapsle / The race

 https://youtu.be/3UBChyIYBe4

Kwiecień / April 2021

 • Przygotowanie escape roomów na temat bezpieczeństwa w Internecie. / Escape Room.genial.ly

 

Marzec / March 2021

 • Przygotowanie pytań do gry. / Board Games Questions.

 

Pliki z pytaniami z poszczególnych państw (do pobrania):

POLAND (z odpowiedziami)

GREECE

ITALY- TRIVIAL

TURKEY

PORTUGAL

Croatia

Luty / February 2021

 • Dzień Bezpiecznego Internetu / ”SAFER INTERNET DAY” ACTIVITIES

 

Styczeń / January 2021

 • Campaign:Click Safe, Surf Smart,Beware of What You Share!Posters,Workshops,Rules,Exhibition,Pantomime

 • Acrostic Poem-Celebrating „Data Protection Day”( 28th January)
 • Common work:Onlıne exhıbıtıon wıth posters(ınternet safety)

Grudzień / December 2020

 • Przygotowanie cyfrowych kartek świątecznych i noworocznych. / Preparing digital Christmas/New year cards
 • Świąteczne spotkanie online uczniów ze szkół partnerskich. / Students’online meeting.Christmas greetings
 • A common eBOOK with Christmas /New Year Cards

Link do e-booka 

 

Listopad / November 2020

 • School boards.

  

Wrzesień / September 2020
 • Ankieta na temat nadużywania mediów cyfrowych i Internetu. /  A common online questionnaire.

 

Wrzesień/Padziernik 2020 / September/October 2020
 • Konkurs na logo projektu, przeprowadzony wśród uczniów SP 30. / The logo contest for all grades is the project implementation for students.

 

 

Sierpień 2020/August 2020
 • Wprowadzenie do projektu / The project introduction for teachers.