Opis alternatywny powinien przekazać treść ilustracji

Liga Klas jest formą konkursu dla klas IV-VIII, którego organizatorem jest Samorząd Uczniowski.

Celem rywalizacji jest zintegrowanie zespołów klasowych, zaangażowanie uczniów, motywacja do pracy pozalekcyjnej, wspólna zabawa na zasadach fair play. W każdym miesiącu jest inne zadanie do wykonania, które jest prezentowane na forum szkoły. Przyznawane są punkty od 1 do 6. Klasa, która w ciągu całego roku szkolnego zdobędzie najwięcej punktów, w nagrodę idzie na basen. Wyjście to finansowane jest przez Radę Rodziców.

Liga Klas 2022/2023 rozstrzygnięta!

Tegoroczna Liga Klas rozstrzygnięta! Po rozliczeniu zgromadzonych przez uczniów plastikowych nakrętek i podsumowaniu zebranych dotąd punktów okazało się, że wygrała klasa 8b, na drugim miejscu znalazła się 5b, a na trzecim 8c. Zwycięska klasa w ramach nagrody spędziła czas w escape roomie Exit19, gdzie uczniowie w grupach szukali skarbu Majów, próbowali się uwolnić z lochów króla Artura i odbyli podróż w przeszłość do czasów Leonarda da Vinci. Dzięki logicznemu myśleniu i współdziałaniu wszystko skończyło się szczęśliwie, a ostatnie klasowe wyjście uznano za bardzo udane.

 

Liga Klas 2021/2022 rozstrzygnięta!

W tym roku szkolnym 2021/2022 uczniowie klas IV-VIII musieli się zmierzyć z różnymi zadaniami: przygotowywali tematyczne dekoracje, układali okolicznościowe życzenia, rywalizowali w konkurencjach sportowych i logicznych. Włączyli się również w działania w ramach programu Erasmus +, wykonując plakaty dotyczące literatury państw partnerskich, laureatów literackiej Nagrody Nobla, znanych bohaterów utworów dla dzieci i młodzieży. Plakaty te były prezentowane i oceniane podczas wizyty partnerskiej delegacji państw, które biorą udział w unijnym projekcie Literally EUnited.

Jedną z konkurencji było też przygotowanie i przeprowadzenie wylosowanej przez siebie konkurencji podczas festynu szkolnego w dniu 11 VI 2022. Na zakończenie rywalizacji należało jeszcze podsumować całoroczną zbiórkę plastikowych nakrętek i już wszystko stało się jasne!

Zwyciężyła klasa 4b, której Rada Rodziców w ramach nagrody ufundowała wyjście na kręgle. Na II miejscu znalazły się klasy 8a i 8c, a na III- 7b. Zwycięskim klasom gratulujemy, a wszystkich zapraszamy do zabawy w kolejnym roku szkolnym.

Zapraszamy na fotorelację z rozgrywek. Warto działać w Lidze Klas!