Opis alternatywny powinien przekazać treść ilustracji

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

 

Lp.

Data

Wydarzenie

1.

01.09.2021

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego.

2.

07.09.2021

Zebrania z rodzicami, spotkanie klasowych rad rodziców oraz wybór Rady Rodziców.

3.

15.09.2021

Rada Pedagogiczna zatwierdzająca plan pracy szkoły.

4.

01.10.2021

Sportowe pożegnanie lata i światowy dzień tabliczki mnożenia.

5.

13.10.2021

Pasowanie na ucznia klasy I.

6.

14.10.2021

Dzień Edukacji Narodowej - dzień bez zajęć dydaktycznych. (zajęcia opiekuńczo-wychowawcze)

7.

10.11.2021

Obchody Narodowego Święta Niepodległości, wieczornica.

8.

16.11.2021

Konsultacje dla rodziców.

9.

10.12.2021

Wystawienie proponowanych ocen za I półrocze.

10.

14.12.2021

Zebrania z rodzicami dotyczące proponowanych ocen za I półrocze.

11.

23 - 31.12.2021

Zimowa przerwa świąteczna.

12.

21.01.2022

Ostateczny termin wystawiania ocen za I półrocze.

13.

26.01.2022

Rada klasyfikacyjna klas I - VIII.

14.

31.01 - 13.02.2022

Ferie zimowe.

15.

16.02.2022

Rada plenarna - podsumowanie I półrocza.

16.

19.03.2022

Dzień Otwarty Szkoły.

17.

22.03.2022

Zebrania z rodzicami.

18.

14 - 19.04.2022

Wiosenna przerwa świąteczna.

19.

05.04.2022

Konsultacje z rodzicami.

20.

6.05.2022

Wystawienie proponowanych ocen końcoworocznych.

21.

10.05.2022

Zebrania z rodzicami dotyczące proponowanych ocen końcoworocznych.

22.

24. - 26.05.2022

Egzaminy klas VIII.

23.

01.06.2022

Szkolne obchody Dnia Dziecka.

24.

10.06.2022

Ostateczny termin wystawiania ocen za II półrocze.

25.

11.06.2022

Piknik “Razem możemy wszystko”.

26.

15.06.2022

Rada klasyfikacyjna klas I - III.

27.

20 - 23.06.2022

To był rok - zajęcia tematyczne podsumowujące rok pracy.

28.

23.06.2022

Pożegnanie klas VIII.

29.

24.06.2022

Uroczyste zakończenie roku szkolnego.

30.

27.06.2022

Rada plenarna - podsumowanie roku szkolnego.

31.

31.08.2022

Rada plenarna; organizacja roku szkolnego 2022/2023.