Opis alternatywny powinien przekazać treść ilustracji

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2023/2024

 

Lp.

Data wydarzenia

Wydarzenie

1. 

04.09.2023

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego.

2. 

12.09.2023

Zebrania z rodzicami, spotkanie klasowych rad rodziców oraz wybór Rady Rodziców.

3. 

13.09.2023

Rada Pedagogiczna zatwierdzająca plan pracy szkoły.

4. 

18. - 24.09.2023

IV Ogólnopolski Tydzień Szczęścia w Szkole.

5. 

06.10.2023 

Sportowe pożegnanie lata i Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia.

6. 

19.10.2022 

Pasowanie na ucznia klasy I.

7. 

23. - 27.10.2023

Tydzień Dbania o Relacje.

8. 

09.11.2022 

Obchody Narodowego Święta Niepodległości, wieczornica.

9. 

10.11.2023

Szkoła do hymnu.

10. 

07.11.2023

Konsultacje dla rodziców.

11. 

12.12.2023

Wystawienie proponowanych ocen za I półrocze.

12. 

23. - 31.12.2023

Zimowa przerwa świąteczna.

13. 

12.01.2024

Ostateczny termin wystawiania ocen za I półrocze.

14. 

15. - 28.01.2024

Ferie zimowe.

15. 

31.01.2024

Rada klasyfikacyjna klas I - VIII.

16. 

08.02.2024

Rada plenarna - podsumowanie I półrocza.

17. 

13.02.2024

Zebrania z rodzicami podsumowujące I półrocze.

18. 

24.02.2024

Dzień Otwarty Szkoły.

19. 

28.03. - 02.04.2024

Wiosenna przerwa świąteczna.

20. 

23.04.2024

Konsultacje dla rodziców.

21. 

13.05.2024

Wystawienie proponowanych ocen końcoworocznych.

22. 

14. - 16.05.2024

Egzaminy klas VIII - dzień bez zajęć dydaktycznych (zajęcia opiekuńcze).

23. 

21.05.2024

Zebrania z rodzicami.

24. 

11.06.2024

Ostateczny termin wystawiania ocen za II półrocze.

25. 

13.06.2024

Rada klasyfkacyjna klas I - VIII.

26. 

15.06.2024

Piknik “Razem możemy wszystko”.

27. 

20.06.2024

Pożegnanie klas VIII.

28. 

21.06.2024

Uroczyste zakończenie roku szkolnego.

29. 

24.06.2024

Rada plenarna - podsumowanie roku szkolnego.

30. 

29.08.2024

Rada plenarna - organizacja roku szkolnego 2024/2025.

 

DNI USTAWOWO WOLNE OD PRACY

 

Lp.

Data

Wydarzenie

1.

01.11.2023 (środa) Wszystkich Świętych

2.

25. - 26.12.2023
(poniedziałek, wtorek)
Boże Narodzenie

3.

01.05.2024 (środa) Święto Pracy

4.

03.05.2024 (piątek) Święto Konstytucji Trzeciego Maja

5.

30.05.2024 (czwartek) Boże Ciało

 

DNI DODATKOWO WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

 

Lp.

Data

Wydarzenie

1.

 02.05.2024  Odpracowujemy 10.02.2024 (sobota) – Dzień Otwarty Szkoły.

2.

 14-16.05.2024  Egzaminy klas VIII - zajęcia opiekuńcze.

3.

 31.05.2024  

Odpracowujemy 15.06.2024 (sobota) – Piknik Rodzinny

„Razem możemy wszystko”.