1. Banaś Sylwia – chemia
 2. Bendowska Marlena - język niemiecki, nauczyciel wspomagający
 3. Blecharz Mariusz - wychowanie fizyczne
 4. Bukowska Lidia – fizyka
 5. Chilmanowicz Agata – technika
 6. Chowański Mateusz – wychowanie fizyczne
 7. Figiel Michalina – matematyka
 8. Grudniewska Maria – geografia
 9. Grzegorczyk Grażyna  wychowawca świetlicy
 10. Habuda Aleksandra – edukacja wczesnoszkolna
 11. Hryniewiecka-Dudek Grażyna - edukacja wczesnoszkolna
 12. Jaranowska Małgorzata – plastyka, wdż
 13. Jasińska Lidia - edukacja wczesnoszkolna
 14. Kaczkowska Ewa - pedagog
 15. Karaś Elżbieta – język angielski
 16. Klimaszewska Agnieszka - edukacja wczesnoszkolna
 17. Kowal Alicja – religia
 18. Kozłowska Magdalena – wychowawca świetlicy, informatyka
 19. Lenczewska Katarzyna - matematyka
 20. Łaba Małgorzata - matematyka
 21. Maćkowiak Magdalena – język polski
 22. Markowska Edyta – język angielski
 23. Matusz Michał – historia, wos
 24. Misiak Beata – język polski, dyrektor
 25. Ostryżniuk Jolanta – język polski, w-ce dyrektor
 26. Paluch Aleksandra – religia, logopedia
 27. Pawlak Joanna – matematyka
 28. Przybyszewski Piotr – wychowawca świetlicy
 29. Słowik Anna – edukacja wczesnoszkolna
 30. Stachura Anna – kierownik świetlicy
 31. Szymańska Agata - wychowawca świetlicy
 32. Tama Ewa – biologia, przyroda
 33. Tomaszewski Maciej - wychowanie fizyczne
 34. Trusz-Ciszek Barbara - muzyka
 35. Tomczak Piotr - psycholog
 36. Trzosek Katarzyna – psycholog
 37. Urbanek Małgorzata – edukacja wczesnoszkolna, etyka
 38. Zapałowska-Gieranin Ewa – biblioteka
 39. Żrałko Dorota – język polski, historia, etyka