Świetlica szkolna jest integralną częścią szkoły i wspiera ją w działaniach wychowawczo-opiekuńczych oraz dydaktycznych. Celem ogólnym świetlicy szkolnej jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej umożliwiającej wszechstronny rozwój dziecka, jego zainteresowań, uzdolnień i umiejętności z uwzględnieniem misji szkoły. Cała kadra zapewnia dzieciom fachową opiekę. Pracujący w świetlicy pedagodzy stosują bogaty zestaw form pracy zróżnicowany pod względem treści i sposobów organizacji, co umożliwia rozwój wielostronnej, twórczej aktywności ucznia. Pedagodzy świetlicy prowadzą zajęcia w sposób urozmaicony i dostosowany do potencjału dzieci. Dążą, aby były one formą odpoczynku od zajęć szkolnych, a jednocześnie pobudzały dzieci do dalszego samokształcenia i rozwoju.

Realizacja zadań w świetlicy szkolnej odbywa się w oparciu o prezentowany plan pracy opiekuńczo-wychowaczej świetlicy. Wychowawcy naszej świetlicy przygotowują zajęcia uwzględniając poniższe cele oraz środki realizacji adekwatnie do tematyki związanej z kalendarzem roku szkolnego.

To jest przykładowy opis alternatywny obrazka.

Pełna treść regulaminu znajduje się w dokumencie poniżej. Aby zapoznać się z regulaminem prosimy pobrać dokument:

To jest przykładowy opis alternatywny obrazka.

W naszej świetlicy obowiązuje ramowy rozkład dnia, który warunkuje prawidłową realizację założeń programowych. Jest dostosowany do wieku i specyficznych potrzeb dzieci, do warunków lokalowych, zachowuje właściwe proporcje między zajęciami, przewiduje odpowiednią ilość zajęć na świeżym powietrzu, jest elastyczny. Nauczyciele świetlicy realizują zadania statutowe szkoły, zapewniając opiekę wszystkim potrzebującym uczniom.