Polityka prywatności

Strona www, dalej zwana "Stroną", uznaje w pełni prawo do prywatności i ochrony danych osobowych Użytkowników Serwisu. Korzystanie ze Strony nie wymaga przedstawiania przez Użytkownika jakichkolwiek danych, które pozwalałyby na jego identyfikację.

Rodzaje wykorzystywanych Cookies:

Stosowane przez Stronę Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego lub złośliwego oprogramowania.

Strona wykorzystuje dwa typy plików cookies:

  • Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnychz Urządzenia Użytkownika.
  • Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych aniżadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

Strona wykorzystuje Cookies w następujących celach:

  • zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics
  • zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Active.Stats
  • na potrzeby serwisu społecznościowego Facebook. Używając przycisku Lubię, użytkownik loguje się w serwisie Facebook, w którym obowiązują zasady ochrony prywatności firmy Facebook. Z zasadami tymi można zapoznać się tutaj,

Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Strony będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika.

Użytkownik może zarządzać plikami cookie z poziomu opcji zarządzania prywatnością swojej przeglądarki. W tym celu należy zapoznać się z instrukcją obsługi używanej przeglądarki. Należy mieć świadomość, że przy wyłączonych plikach cookie niektóre funkcjonalności Strony mogą nie działać lub działać nieprawidłowo.

Informacje na temat ustawień dotyczących ciasteczek dla wybranych przeglądarek możesz znaleźć tutaj:

Korzystanie ze stron oznacza akceptację powyższej polityki.