Informujemy, że dostępne są terminy egzaminu ósmoklasisty. Poniżej wyciąg z pełnego Komunikatu dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Pełną treść komunikatu można znaleźć na stronie CKE pod tym linkiem: komunikat CKE.