W kwietniu nasze zajęcia dotyczące ogólnopolskiego programu "Laboratoria Przyszłości" zdominowały sprzęty audio-wideo.

Na języku angielskim, kółku historycznym, zajęciach rozwijających zainteresowania w świetlicy często wykorzystywany był: aparat fotograficzny Sony, mikrofon kierunkowy Boya, bezprzewodowy mikroport Komafun oraz statyw fotograficzny. Pod opieką pań Elżbiety Karaś i Anny Stachury uczniowie klas 5, 6, 8 nagrali w wersji audio dialog dotyczący bezpieczeństwa w Internecie - ,,Click safe. Surf smart. Be aware of what you share’’ oraz w wersji audio-wideo nagrali autoprezentację "Self introduction". Razem z panem Michałem Matuszem uczniowie wybrali się do Muzeum Militariów (Arsenał), gdzie pogłębiali wiedzę z zakresu II wojny światowej. Na pamiątkę uwiecznili w kadrze aparatu wiele ciekawych egzemplarzy broni. W ramach "Miesiąca książki", projektu edukacyjnego, który realizowaliśmy w naszej szkole. Uczniowie kl 6b na godzinie wychowawczej z p. Ewą Tamą wykorzystując aparat fotograficzny zrealizowali zadanie robiąc zdjęcia pt. "Przyłapani na czytaniu", natomiast uczniowie klas młodszych wykonali zdjęcia w bibliotece szkolnej pod czujnym okiem p. Ewy Zapałowskiej - Gieranin pt.  "Przebranie za wybraną postać z wierszy Jana Brzechwy". W świetlicy szkolnej podczas zajęć "Z fotografią za pan brat" Panie Małgosia Jaranowska i Ania Stachura zabrały uczniów na spacer, aby odkrywać pierwsze zwiastuny Wiosny. Wśród budzącej się do życia wiosennej przyrody, udało się wykonać piękne zdjęcia portretowe naszych "małych artystów". Natomiast 22 kwietnia - Dzień Ziemi, wychowankowie świetlicy przygotowali animację poklatkową na temat segregacji odpadów, którą pomogła doszlifować technicznie p. Magda Kozłowska. Uczniowie opracowali teksty dialogów, samodzielnie ułożyli kompozycje obrazów i wykonali fotografie, które posłużyły jako kolejne klatki do naszej animacji.   

https://www.canva.com/design/DAFdcE6-x6s/vpg01fX1rhdX1ynjN30LjA/watch?utm_content=DAFdcE6-x6s&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink

5 kwietnia, dzięki uprzejmości uczniów i nauczycieli ze Szkoły Podstawowej nr 74, mieliśmy okazję uczestniczyć w warsztatach komputerowych, które zbliżyły nas do najnowszych technologii. Zapoznaliśmy się z robotami Photon, którymi mogliśmy sterować ręcznie, ale również je zaprogramować, aby wykonywały nasze polecenia. Zaprogramowane roboty posłużyły również do zorganizowania zawodów robotów. Na lekcjach biologii, które prowadzi Pani Ewa Tama klasy 5, 6, 7, 8 wykorzystały: mikroskop Eco trójokularowy 40/100/400/1000x LED, wizualizer Avtek Lite kompatybilny z mikroskopem, EduPad z kamerą mikroskopową 5MP, podstawowy klasowy zestaw preparatów mikroskopowych. Lekcje z wykorzystaniem mikroskopu trójokularowego, wizualizera, kamery mikroskopowej i preparatów wzbudziły wielkie zainteresowanie oraz zaangażowanie wśród uczniów. Nauka o bakteriach, protistach, grzybach, tkankach roślinnych i zwierzęcych była przedstawiona bardzo innowacyjnie. Oczywiście fizyka z Panią Lidią Bukowską tradycyjnie owocowała w doświadczenia. W kwietniu uczniowie klasy siódmej poznali w praktyce trzy zasady dynamiki Newtona, sprawdzili słuszność zasad dynamiki wykorzystując zestawy „Siły i ruch”. Siódmoklasiści wiedzą już, jakie znaczenie ma bezwładność w życiu codziennym. Wykonując ćwiczenia praktyczne, poznali również zależność między masą ciała, siłą działającą na to ciało a jego przyspieszeniem. Uczniowie badali też zjawisko odrzutu, przeprowadzając proste doświadczenia. Okazało się, że z zasadami dynamiki Newtona mamy do czynienia na co dzień i często w praktyce je wykorzystujemy. Na lekcjach techniki z panią Agatą Chilmanowicz wykorzystując: klocki krawędziowe, płaskie figury magnetyczne uczniowie wykonali kompozycje niesymetryczne z płaskich figur magnetycznych oraz figury przestrzenne.