W kwietniu realizowaliśmy w naszej szkole projekt edukacyjny „Miesiąc Książki”.


Celem projektu było:
- promowanie czytelnictwa wśród dzieci,
- rozwijanie zainteresowań czytelniczych, wdrażanie do systematycznego korzystania z książek,
- motywowanie uczniów do czytania,
- rozwijanie sprawności umysłowych i umiejętności twórczych,
- wspomaganie rozwoju emocjonalnego, dostarczanie pozytywnych przeżyć, budowanie poczucia własnej wartości,
- rozwijanie sprawności językowych,
- wskazanie młodzieży sposobu spędzania czasu wolnego z książką.


Uczniowie klas I-III uczestniczyli w różnych akcjach:
Poznajemy baśnie i legendy polskie – głośne czytanie i wykonywanie prac plastycznych do wysłuchanych tekstów,
Literacki czwartek - konkurs na przebranie za wybraną postać z wierszy Jana Brzechwy,
Konkurs plastyczny dla klas I - III „Bajkowe okienko”.

Uczniowie klas IV-VIII brali udział w następujących działaniach:
Konkurs dla klas IV-VI na hasło promujące czytanie i książkę,
Konkurs na przygotowanie rebusu, którego rozwiązaniem był tytuł wybranej książki,
Konkurs fotograficzny „Przyłapani na czytaniu”

Ponadto przez cały kwiecień trwały następujące akcje:
Kwadrans czytelniczy w świetlicy,
Akcja zbiórki książek do biblioteki szkolnej „Książka do biblioteki”
Zbiórka książek dla obcokrajowców (w języku ukraińskim, białoruskim i rosyjskim)
Wykonanie drzewka czytelniczego,
Konkurs logopedyczny: „Szura, szumi i szeleści” dla klas I-III

Galeria zdjęć