Zgodnie z art. 26, pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28.05.2010 w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz.U. 2010 nr 97, poz. 624 ze zm.), w związku z załącznikiem (Część II - wydanie zaświadczenia, pkty 5 i 7) do ustawy z dnia 16.11.2006 o opłacie skarbowej (Dz.U. 2006, nr 225, poz. 1635 z późn. zm.) informujemy, że:

  • Za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego będzie pobierana opłata w wysokości 26,00 PLN
  • Za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej będzie pobierana opłata w wysokości 9,00 PLN

Opłatę należy wnieść na rachunek bankowy Szkoły Podstawowej nr 30, tj.

PKO BP 29 1020 5226 0000 6902 0418 3307

Przy odbiorze duplikatu prosimy o dostarczenie potwierdzenia dokonania opłaty.