Uczniowie naszej szkoły korzystają już ze sprzętu zakupionego zakupionego w ramach programu Laboratoria Przyszłości, którego celem jest rozwijanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. Oto krótkie podsumowanie aktywności realizowanych we wrześniu 2022.

#LaboratoriaPrzyszłości #LaboratoriaPrzyszlosci

Na lekcjach fizyki pod opieką nauczyciela p. Lidii Bukowskiej podczas zajęć "Siła i jej cechy" uczniowie kl. 7a wykorzystali zestawy "Na tropach nauki - siła i ruch". Mieli możliwość zademonstrowania doświadczeń, w których występują różne siły. Określali cechy tych wielkości fizycznych, ustalali kierunek, zwrot i punkt przyłożenia siły oraz wyznaczali jej wartość za pomocą siłomierza. Klasy starsze 8b oraz 8c na zajęciach "Zmiany stanów skupienia ciał" przeprowadzili proste doświadczenia, które usystematyzowały ich wiedzę na temat materii oraz właściwości fizycznych ciał stałych, cieczy i gazów. Zajęcia stanowiły wstęp do kolejnego tematu - Zmiany stanów skupienia substancji. Podczas lekcji uczniowie rozwinęli również kompetencje językowe w zakresie języka angielskiego. Poznali zasób słów związanych z właściwościami materii.

W świetlicy szkolnej na zajęciach "Poznaję, konstruuję, umysł gimnastykuję" z p. Anią Stachurą nasi młodsi uczniowie wykorzystali zestawy geometryczne Junior Geostix, magiczną mozaikę wielokątów, a także układankę przestrzenną Soma. Klocki uatrakcyjniły zajęcia, rozwinęły zdolności matematyczne, logicznego i kreatywnego myślenia. Zaproponowane zajęcia stawiają na kreatywność oraz pomysłowość uczniów oraz na umiejętność współpracy w zespole.

Ale... nie ma nauki bez zabawy. Dlatego wychowawczyni klasy 3b p. Grażyna Hryniewiecka-Dudek na lekcjach edukacji wczesnoszkolnej również skorzystała z zakupionych zestawów. Poprzez zabawę uczniowie poznawali świat geometrii, budowali figury wg kart instrukcji.

Zaangażowanie i uśmiechy zdecydowanie widać było podczas pracy wszystkich uczniów. Proces tworzenia i efekty pracy widać na zdjęciach. Zapraszamy do obejrzenia relacji.