Nasi specjaliści od ekologii (uczniowie klas 8) oceniali stan zanieczyszczenia powietrza w okolicy naszej szkoły. W tym celu wykorzystali jedną z metod bioindykacyjnych - skalę porostową. Porosty należą do organizmów wskaźnikowych i są szczególnie wrażliwe na zanieczyszczenie atmosfery dwutlenkiem siarki. Niestety nie mamy dobrych wieści.

Dzięki badaniom naszych uczniów wiemy, że żyjemy w 1, 2 i 3 strefie zanieczyszczenia SO₂ (strefy o najwyższym stężeniu dwutlenku siarki).

Siarka w dużym stężeniu występuje w paliwach kopalnych: węglu, gazie ziemnym, ropie i biomasie. Podczas spalania tych surowców zawarta w nich siarka łączy się z tlenem, tworząc tlenki siarki. Kontakt z tym związkiem powoduje podrażnienie górnych dróg oddechowych i może się przyczynić do rozwoju chorób, takich jak zapalenie oskrzeli, płuc czy rozedmy płuc.