Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem rekrutacji do kl. I na rok szkolny 2022/23.