Zapraszamy do udziału w obchodach Tygodnia Dbania o Relacje organizowanego w naszej szkole w ramach projektu Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo. 

Głównym celem tegorocznej akcji jest odbudowa relacji szkolnych po zdalnym  nauczaniu. 

W ramach Tygodnia Dbania o Relacje podejmowane będą różnorodne działania wspierające, rozwijające, umacniające więzi na płaszczyźnie:

 1. Uczeń- uczeń
 • „Aktywna przerwa” – codziennie przez cały tydzień, uczniowie z wolontariatu przygotowują w porozumieniu z nauczycielami wf zabawy ruchowo – muzyczne na sali gimnastycznej dla klas IV-VIII i na holu na parterze dla klas I-III ( w przypadku ładnej pogody możliwość przeprowadzenia zabaw na świeżym powietrzu).
 • Słoik dobrych myśli, uczynków – każda klasa ma w swojej sali słoik, do którego, każdego dnia, uczniowie wrzucać mogą karteczki z informacją, co miłego przytrafiło im się (w kontekście relacji z innymi lub samym sobą), np. dziś koleżanka pomogła mi i wytłumaczyła jak rozwiązywać zadania z procentami, jestem z siebie dumny, bo udało mi się nie korzystać ze smartfona przez cały dzień, kolega przepuścił mnie w drzwiach itp. W klasach I-III, zamiast karteczek, do słoika wpadać będzie makaron – jedna sztuka za jedną pozytywną sytuację. W kolejnym tygodniu będziemy dokonywać podsumowania zawartości słoika.
 1. Nauczyciel – uczeń
 • Nastolatkowie kiedyś i dziś – wykonanie plakatów. Uczniowie w 4 grupach (kl. IV, kl. V-VI, kl. VII, kl. VIII) oraz nauczyciele, również w 4 grupach losują temat i przygotowują plakat dotyczący: mody nastolatków, muzyki, sposobów spędzania wolnego czasu, zabaw i gier (również tych komputerowych). Nauczyciele opisują jak to było kiedyś, uczniowie piszą o tym jak wygląda to obecnie.
 • Dzień bez pytania – każdy uczeń, który przebierze się w piątek 29.10.2021r. w kostium halloweenowy, nie będzie tego dnia pytany przez nauczycieli.
 1. Nauczyciel – rodzic
 • Zajęcia otwarte w świetlicy szkolnej dla rodziców i dzieci 25.10.2021 r. (kl. I-III)
 1. Uczeń – rodzic
 • Konkurs dla uczniów klas I-III i ich rodziców: Mój czas z rodziną. Zadanie polega na spędzeniu w czasu wspólnie z rodziną oraz wykonaniu relacji w postaci rysunku i krótkiego opisu. Prace konkursowe należy przynieść do nauczycieli świetlicy do dnia 02.11.2021r.
 1. Nauczyciel – nauczyciel
 • Aerobik lub wspólne wyjście dla nauczycieli lub nauczyciele w zespołach przedmiotowych przygotowują warsztaty dla pozostałych (np. artystyczne).
 • Nauczyciele w zespołach przedmiotowych przygotowują pomysły, jak poprawić relacje w pokoju nauczycielskim i z innymi pracownikami szkoły (np. przygotowanie ciasteczek, kawy, karteczek z miłym słowem).
 1. Uczeń sam ze sobą
 • Konkurs dla uczniów kl. IV-VIII: Mój czas offline. Zadanie polega na spędzeniu przynajmniej jednego dnia całkowicie offline (bez smartfona, tabletu, komputera, Internetu). Swoje aktywności podczas tego „eksperymentu” należy udokumentować w postaci rysunku a odczucia krótko opisać. Prace konkursowe należy przynieść do p. Kozłowskiej do dnia 02.11.2021r.

Dodatkowo, we wszystkich klasach, przeprowadzone będą lekcje wychowawcze nt. relacji międzyludzkich, relacji ze sobą samym  oraz relacji w Sieci (każdy wychowawca otrzyma gotowy scenariusz zajęć do przeprowadzenia z klasą oraz karty rozmowy).

Pamiętajcie o uśmiechu i dobrej zabawie :)