Zapraszamy do zapoznania się z broszurami informacyjnymi dot. pomocy psychologicznej. Informacje można również znaleźć na plakatach w naszej szkole.